Πόνος στο χέρι που προέρχεται από τον αυχένα;

//Πόνος στο χέρι που προέρχεται από τον αυχένα;


Στο σημερινό blog θα αναφερθούμε σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε συχνά σαν θεραπευτές .  Τον πόνο στο χέρι που προέρχεται από τον αυχένα. Κυρίως θα συζητήσουμε για την πάθηση που ονομάζεται ριζοπάθεια .

Πως δημιουργείται η ριζοπάθεια και τι συμπτώματα έχει ;

Όταν υπάρχει πίεση σε νεύρο μέσα στον σπονδυλικό σωλήνα από κάποια κήλη δίσκου ή από φυσιολογικές ανατομικές αλλοιώσεις, μπορούν να δημιουργηθούν διάφορα συμπτώματα.

Ο ασθενής μπορεί να φανερώσει πόνο, μούδιασμα ή κάψιμο στον αυχένα,  στον ώμο, στο χέρι ή στα δάχτυλα του χεριού. Τα οποία μπορεί να συνοδεύονται με αδυναμία, αλλαγές στην αισθητικότητα ή την κίνηση, και μειωμένα αντανακλαστικά.

Τα συμπτώματα μπορεί να είναι πολύ έντονα, παρόλα αυτά το 75% των ασθενών θα φανερώσουν  άμεση επίλυση του προβλήματος. Επίσης, δεν είναι όλοι οι πόνοι που κατεβαίνουν στο χέρι ριζοπάθεια! Οι δομές γύρω από τον αυχένα αλλά και τον ώμο, μπορούν να δώσουν αυτό που ονομάζεται <<αναφερόμενος πόνος >> στο χέρι. Ο πόνος αυτός  μπορεί να προέρχεται από μύες τένοντες ή αρθρώσεις. Το κύριο χαρακτηριστικό  του ριζιτικού πόνου όμως, είναι ότι ο πόνος είναι εντονότερος στο χέρι. Σε αντίθεση με τον αναφερόμενο πόνο στο χέρι, ο οποίος δεν είναι τόσο έντονος όσο για παράδειγμα στον αυχένα.

Πως μπορεί να γίνει η διάγνωση;

Η διάγνωση όταν υπάρχει πόνος στο χέρι που προέρχεται από τον αυχένα ,γίνεται από τον κλινικό με ειδικά τεστ (νευροδυναμικά τεστ , αξιολόγηση δύναμης, αξιολόγηση αισθητικότητας , αξιολόγηση αντανακλαστικών) ενώ αν χρειαστούν απεικονιστικές εξετάσεις, συνήθως απλά επιβεβαιώνουν την αρχική αξιολόγηση για πίεση στην νευρική ρίζα. Οι απεικονιστικές εξετάσεις από μόνες τους δεν φτάνουν, διότι ακόμα και ο ασυμπτωματικός πληθυσμός μπορεί να φανερώσει αλλοιώσεις  στις εξετάσεις.

Πως μπορεί η φυσικοθεραπεία και η χειροπρακτική να βοηθήσουν έναν ασθενή με ριζοπάθεια; 

Όλα ξεκινούν με την εκπαίδευση και την πληροφόρηση. Πληροφορίες που αφορούν την πρόγνωση της νόσου και εκπαίδευση όσο αφορά τη στάση δίνονται ως πρώτη γραμμή θεραπείας. Ένας στόχος είναι να βρεθούν θέσεις ώστε να μην αναπαράγονται συμπτώματα στο χέρι. Επίσης, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οδηγίες, ο ασθενής πρέπει να ακολουθήσει ένα επιτηρούμενο εξειδικευμένο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης, όπως επίσης και ασκήσεις κινητικής προτίμησης (McKenzie). Στόχος των τελευταίων ασκήσεων είναι να επικεντρώσουν τα συμπτώματα από το χέρι στον αυχένα.

Ένα ακόμα πολύτιμο εργαλείο είναι οι χειροπρακτικοί χειρισμοί και το manual therapy. Ο συνδυασμός χειρισμών και άσκησης μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα γρηγορότερα, ενώ μειώνεται ο χρόνος παραμονής μακριά από την εργασία ή την άθληση. Σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και η φαρμακευτική αγωγή, κυρίως στην οξεία φάση τις πρώτες μέρες . Όλα αυτά μπορούν να συμβάλουν ώστε να αντιμετωπιστεί ο πόνος στο χέρι που προέρχεται από τον αυχένα !

Έχετε πόνο στο χέρι ή στον αυχένα; Απευθυνθείτε στον κατάλληλο επαγγελματία υγείας !

Για περισσότερα βίντεο με ασκήσεις και πρακτικές συμβουλές ακολουθήστε μας στα  Social  Media