Fysioterapi

/Fysioterapi

Bli självständig och återgå till det du älskar att göra

Fysioterapeuten behandlar muskuloskeletala, neurologiska och kardiorespiratoriska fall.

Efter noggran utvärderingen av varje fall utformas en behandlingsplan som kommer att ligga till grunden till den individ anpassade behandlingen. En behandling kan inkludera olika terapeutiska metoder, såsom mobilisering av ryggraden och perifera leder, rehab-träning och massage, vägledning och träning i att hantera vardagliga problem. De flesta ortepediska och många neurologiska operationer behöver för det mesta, till en varierande grad post operativ sjukgymnastik.

McKenzie metoden

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) även kallad McKenzie metoden.

MDT är ett koncept för diagnostik och behandling av smärttillstånd i nacke och rygg som skiljer sig från andra manuella behandlingsmetoder. Med hjälp av upprepade rörelser och en del hjälp av sjukgymnasten eller Naprapaten lär sig patienten att bota sina besvär på egen hand. Denna metod är en väl beprövad metod för diagnos och behandling av tillstånd som ischias och utstrålning till armen.

.

Kinesiotape

Kinesiotejp är en elastisk terapeutisk tejp, som används som förebyggande och behandlande av vanliga sportskador och en rad av olika fysiska smärtor. Tejpen är unik, då den förebygger och behandlar skador i muskler och leder utan att påverka blodcirkulation och rörelsemönstet negativt.

Tejpen är väldigt populär bland elitidrottare som använder den för att förebygga att skador inte uppkommer under träningens gång, men tejpen används också i en rad andra situationer. Som exempel använder sig många utav kinesiotejp om de lider av smärtor på jobbet, såsom musarm, ländryggsont eller axelsmärtor.

Medicinsk Laser

Används för att behandla lokal smärta, påskynda läkning av inflammationer, muskel-, sen- och ligamentskador. Det är särskilt effektivt vid behandling av nacksmärta enl flera publicerade studier. Laserbehandling är helt smärtfri och baseras på en process av bio-stimulering, sk fotobiologisk effekt.