Βελονισμός

/Βελονισμός

Μέθοδος Στεγνής βελόνας

Προκειμένου τα επώδυνα σημεία των μυών (trigger points) να απενεργοποιηθούν πιο γρήγορα, χρησιμοποιούμε την τεχνική της στεγνής βελόνας. Σε ένα σημείο πυροδότησης πόνου (Trigger Point), γίνεται εισαγωγή μιας εύκαμπτης αποστειρωμένης βελόνας μιας χρήσης, ώστε να επιτευχθεί η γρηγορότερη χαλάρωση του μυός.

Το πρώτο 24ωρο αφότου εκτελεσθεί/εφαρμοστεί η τεχνική, υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί ο πόνος στην πάσχουσα περιοχή. Επίσης, συχνά αναφέρεται μια αίσθηση βάρους ή μουδιάσματος.

Την επόμενη μέρα, όμως, ο πόνος αρχίζει να μειώνεται και επιτυγχάνεται η χαλάρωση του μυός, καθώς και η ανάκτηση της δύναμης και της ελαστικότητας.